eKhELUIR

Праці науковців університету

Праці науковців університету

Recent Submissions

 • Орлов, І. П. (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017)
 • Орлов, П. І.; Волобуєв, А. Ф.; Осика, І. М.; Степанюк, Р. Л.; Зарецька, І. М.; Картер, Е.; Ворнер, Р. (Національний університет внутрішніх справ, 2004)
  У монографії на основі узагальнення фактичного матеріалу і наукових досліджень дається поняття економічних злочинів, їх різновидів та характеристика механізму скоєння. Окрема увага приділяється організаційноправовим засадам ...
 • Орлов, І. П. (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012)
  Стаття присвячена дослідженню спадкового договору шляхом визна­чення його юридичної характеристики, предмету та істотних умов. Аналі­зується місце спадкового договору в системі договорів.
 • Орлов, І. П. (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012)
  Надана характеристика правочинів в сфері спадкового права. Розкриваються ознаки таких правочинів та формулюється поняття правочинів у сфері спадкування. Визначається правове значення правочинів в сфері спадкового права.
 • Абашнік, В. О. (Майдан, 2015)
 • Abaschnik, V. A. (Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2014)
 • Непран, А. В. (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2012)
  Целью работы является исследование роли долгосрочного кредита в обеспечении инвестиционной активности предприятий реального сектора экономики и усовершенствования направлений его использования в целях финансового обеспечения ...
 • Абашнік, В. О. (Майдан, 2015)
 • Абашнік, В. О. (Ужгородський національний університет, 2014)
  У статті представлена позиція Ганса Кельзена (1881–1973 рр.) щодо конституції як ґрунтовної норми. Вказано на основні риси його трактування ґрунтовної норми, розглянуто еволюцію його розуміння конституції як ґрунтовної норми.
 • Абашник, В. А. (Санкт-Петербургский государственный университет, 2008)
 • Абашник, В. А. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2012)
  В статье проанализированы философская концепция и творческий путь И.С. Продана (1854-1919/20) – приват-доцента кафедры философии Харьковского Императорского университета. Сначала представлена периодизация его философского ...
 • Абашник, В. А. (Нестор-История, 2013)
 • Акбарова, І. М.; Бондаренко, М. С.; Глос, М.; Грабар, О.; Дрішлюк, А. І.; Єрьоменко, Л. В.; Корнеску, Й.; Крайнц, М.; Крутенчук, І. В.; Ластовка, Н. Д.; Литвинко, Т. В.; Ліліцький, Р. В.; Марфіна, Н. В.; Німас, І. Я.; Осика, І. М.; Пересунько, Я. В.; Погорелов, І. С.; Погрібний, С. О.; Радченко, О. М.; Савлук, Т. В.; Самолюк, Ю. М.; Сидорова, Л. В.; Сіліцький, Д.; Скоковська, Я. П.; Хасанова, В. В.; Хіміч, В. М. (Агентство "Україна", 2010)
  Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби» у співпраці з Апеляційним судом міста Києва, ТУ ДСА в Одеській ...
 • Тищенко, Ю. А.; Смірнов, О. К.; Осика, І. М.; Морозлі, О. О. (Український незалежний центр політичних досліджень, 2011)
  Методичні рекомендації призначені для прокурорів, які здійснюють нагляд за діяльністю органів міліції, досудового слідства та дізнання, і слідчих прокуратури, які розслідують справи про злочини, вчинені з мотивів нетерпимості. ...
 • Abashnik, Volodymyr (Logos, 2010)
 • Абашник, В. А. (Костригин Артем Андреевич - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2016)
  Представлена фотография могилы Ф. А. Зеленогорского (1839-1908) – философа и психолога.
 • Абашник, В. А. (Тюменский государственный университет, 2011)
  В данной статье рассмотрены отношения между немецким естествоиспытателем Г. В. Стеллером, знаменитым исследователем Камчатки, и Феофаном Прокоповичем, известным российско-украинским богословом-реформатором, важным политическим ...
 • Абашник, В. А. (Запорожская государственная инженерная академия, 2012)
  В статье рассмотрены творческий путь и философская позиция Г.А. Гесс де Кальве (1784-1838). Вначале представлена периодизация его творчества и главные публикации. Далее указаны основные черты его работы «О подлинном ...
 • Абашнік, В. О. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013)
  Представлено основні етапи еволюції філософії права Ганса Кельзена (1881-1973). Спочатку вказано на особливості його філософсько-правової та юридичної позиції і критичний юридичний позитивізм. Потім розглянуто трактування ...
 • Абашнік, В. О. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013)
  Представлено основні етапи еволюції розуміння Гансом Кельзеном (1881-1973) поняття демократії. Спочатку вказано на особливості його філософсько-правової та юридичної позиції та критичний юридичний позитивізм. Потім розглянуто ...

View more