eKhELUIR

12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення

12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення

 

Recent Submissions

  • Огієнко, І. В. (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010)
    Дисертацію присвячено теоретичним питанням становлення і розвитку права на працю як одного з провідних прав людини у демократичній, соціальній, правовій державі з гарантіями його забезпечення в аспекті особливостей реалізації ...