Монографії

 

Recent Submissions

 • Орлов, П. І.; Волобуєв, А. Ф.; Осика, І. М.; Степанюк, Р. Л.; Зарецька, І. М.; Картер, Е.; Ворнер, Р. (Національний університет внутрішніх справ, 2004)
  У монографії на основі узагальнення фактичного матеріалу і наукових досліджень дається поняття економічних злочинів, їх різновидів та характеристика механізму скоєння. Окрема увага приділяється організаційноправовим засадам ...
 • Павликівський, В. І. (Панов, 2016)
  Монографія присвячена проблемам кримінально-правового забезпечення свободи слова та діяльності журналістів в Україні. Особливу увагу приділено правовим за¬садам функціонування засобів масової інформації в Україні. Розглянуто ...
 • Акбарова, І. М.; Бондаренко, М. С.; Глос, М.; Грабар, О.; Дрішлюк, А. І.; Єрьоменко, Л. В.; Корнеску, Й.; Крайнц, М.; Крутенчук, І. В.; Ластовка, Н. Д.; Литвинко, Т. В.; Ліліцький, Р. В.; Марфіна, Н. В.; Німас, І. Я.; Осика, І. М.; Пересунько, Я. В.; Погорелов, І. С.; Погрібний, С. О.; Радченко, О. М.; Савлук, Т. В.; Самолюк, Ю. М.; Сидорова, Л. В.; Сіліцький, Д.; Скоковська, Я. П.; Хасанова, В. В.; Хіміч, В. М. (Агентство "Україна", 2010)
  Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби» у співпраці з Апеляційним судом міста Києва, ТУ ДСА в Одеській ...
 • Тищенко, Ю. А.; Смірнов, О. К.; Осика, І. М.; Морозлі, О. О. (Український незалежний центр політичних досліджень, 2011)
  Методичні рекомендації призначені для прокурорів, які здійснюють нагляд за діяльністю органів міліції, досудового слідства та дізнання, і слідчих прокуратури, які розслідують справи про злочини, вчинені з мотивів нетерпимості. ...
 • Абашник, В. А. (2014)
  У даній монографії вперше представлена реконструкція і дано критичний аналіз розвитку Харківської університетської філософії з часу заснування університету в листопаді 1804 до його закриття радянською владою в липні 1920 ...