Electronic Archive of Kharkiv Economics and Law University

 

Фонди

Нові надходження

 • Свинарьова, Ю. (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017)
 • Абашнік, В. О. (Міжнародний гуманітарний університет, 2014)
  У статті представлена рання філософсько-правова позиція австро-американського юриста Ганса Кельзена (1881-1973 рр.). Критично проаналізована його рання німецька праця "Вчення Данте Аліг'єрі про державу" (1905 р.).
 • Абашнік, В. О. (Міжнародний гуманітарний університет, 2014)
  У статті представлена еволюція розуміння Гансом Кельзеном (1881-1973) юридичного позитивізму. При цьому вказано на особливості його трактування філософського та критичного юридичного позитивізму.позитивізму
 • Abashnik, V.O. (Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e. V, 2016)
 • Орлов, П. І.; Волобуєв, А. Ф.; Осика, І. М.; Степанюк, Р. Л.; Зарецька, І. М.; Картер, Е.; Ворнер, Р. (Національний університет внутрішніх справ, 2004)
  У монографії на основі узагальнення фактичного матеріалу і наукових досліджень дається поняття економічних злочинів, їх різновидів та характеристика механізму скоєння. Окрема увага приділяється організаційноправовим засадам ...

View more